Resultat

Tävlingsresultat 2020

Datum

Hund

Plats

Gren

Klass

Poäng

Plac

Merit

Rimma

Rally

N

Uppfl

200929

Qvick

Lydnad

Start

Uppfl

200830

Nimo

Fagersta

Spår

Elit

548,5

2

Certpoäng

200222

Nimo

Mellerud

NW

TEM fordon

100

17/46


200118

Nimo

Mellerud

NW

TEM inne

75

32/50


Mingla

Spår

Lägre

Uppflyttad

200917

Lura

Väsby 

Rally

Avancerad

1

Uppf RLND A

200913

Lura

Bro-Håbo

Spår

Lägre

511

1

Uppflyttad

Loo

Spår

Högre

Uppflyttad

Loo

IFH

V

Bestått

Lumi

Spår

Elit

Cert - SBCH

Lexus

Spår

Lägre

Uppflyttad

Lexus

BSL

1

Bestått

200220

Lexus


NW

TSM kl 1Diplom

200204

Lexus


Rally

fortsRLND-f

Fira

Spår

Högre

Uppflyttad

200802

Compis

Uppsala

IGP-FH


90-95
Ärle-Attila


Spår
Cert

200929

Xtorm

Lydnad

Start

Uppfl

Pga Coronaepedemin så ställdes samtliga prov och tävlingar in mellan 1 april 2020 - 30 juni 2021

Tidigare resultat

2018  2017  2016 2015  2014  2013

2012  2011  2010  2009   2008