Hundkonsult

Beteendeutredningar    Kursverksamhet    Privatträningar

Föreläsningar för klubbar och grupper

Seminarier i olika hundrelaterade ämnen

Jag som driver företaget heter Monica Henriksson. Jag utbildade mig till instruktör inom Svenska Brukshundsklubben 1993. Sedan dess har jag haft ett otaligt antal kurser genom åren.


Då jag genom åren sett att många djurägare har olika typer av problembeteenden hos sina hundar, har jag alltmer kommit att intressera mig för detta område. Det kan vara allt från att hunden uppvisar oönskad aggressivitet i olika situationer, eller att de är överdrivet rädda. Många kan också uppleva problem med att lämna sin hund ensam hemma, då hunden både kan förstöra saker i hemmet eller förorena eller skälla konstant.


Jag har för att kunna lösa dessa problem utbildat mig vidare i hundens beteenden. Inom Svenska Brukshundsklubben har jag erhållit Mentalbeskrivarutbildning. Jag har också läst etologi-läran om hunden och kattens beteende på högskolenivå. Den examen avlades 2002.


Yrkesmässigt är jag utbildad Djursjukvårdare med högskoleexamen 1989. I mitt yrke har kommit i kontakt med många olika typer av beteendeproblem hos hund och katt.

rapports@telia.com

073-500 70 78

Dålig hälsa, tex kroniska smärttillstånd från leder eller tänder, är många gånger grunden till att hunden börjar uppvisa aggressivitet i många olika situationer.


Jag har alltid samarbetat nära med veterinär när det gäller beteendeutredningar hos djur. Vid minsta tveksamhet skall djuret noggrant gås igenom av veterinär för att utesluta att beteendet härrör från fysisk ohälsa.


På min fritid tränar jag och tävlar aktivt med mina hundar. De allra flesta är av rasen schäfer, då jag också föder upp den rasen. Genom årens lopp har jag tävlat med olika hundar i elitklass sök, spår, skydd och lydnad. Jag har fört fram genom årens lopp både Svensk BruksprovsChampion samt Svensk Lydnads Champion. Jag har också utbildat hund till Tjänstehund Räddning.


För att bredda mina kunskaper har jag även tävlat i de internationella bruksgrenarna. Då framför allt i spårdiciplinerna. Även här har jag tävlat i den högsta klassen inom den gebiten och deltagit på flertalet rasmästerskap med mycket framskjutande placeringar.Problemhundsanalyser


För att kartlägga vad som är problemet inleds problemhundsanalyserna med en djupgående diskussion, denna tar i allmänhet mellan 1-2 timmar.


Därefter tittar vi på hunden rent praktiskt. Åtgärder och uppföljning diskuteras fram efter ekipagets förutsättningar.

Privat träning


Är du intresserad av att få enskild hjälp med din hund i träningen eller i vardagen?


Kontakta mig via mail rapports@telia.com eller ring mig enligt ovan.