In memorian

Vi minns våra vänner

KORAD Talweg's Lycka

2005-09-16 -

E. Korad +229p, Tjh Polis Rapport´s Carlsån

U. Korad +235p, 8 cert i ekl spår Talweg´s Kajsa.

HD A-A, ED Ua

Korad samt MH

RPS L-test

lämplig som polisiär sökhund och väktarhund


BSL III

cp ekl spår

gk till ekl skydd

Utställning 1:a ukl

SSM 2008 BSL III plac 4:a

bestått BH prov

Bestått IPO IIIKORAD Rapport's Debra

2001-03-29 - 

e. SBCH Korad Kiragårdens Grimm

u.Tjh Korad Rapports Beriva


Korad +227p. samt MH

HD A-A ED Ua

BSL III

godk ext för korning

SSM 2003 BSL III plac 2:a

SSM 2004 BSL III plac 3:a

SSM 2007 BSL III plac 2:a

SSM 2008 BSL III plac 2:a

Utställning Bkl Cert

Uppflyttad till Lägre klass spårMirr-Jam


Huskatt född 1996.


SBCH KORAD Rapport’s Alison

9/4 1996-26/1 2008

e. S&NLCH SBCH NBCH Korad SL(Elit)CH INTBCH Silverpilens Arko

u. Korad Contact’s Delight


SBCH i spårhundsgruppen

Hkl Sök

Lydnadsklass III

Viltspår, Gk anlagsprov

Korad +147p. samt MH-testad

Tjänstehund räddning

HD samt ED ua


KORAD Rapport's Benson

21/4 1997-22/6 2005


Godkänt BH-Prov / UHP

Avelskorad kkl 2

IPO III, BHP III, BSL III, IPO-FH

Svensk mästare IPO 2002, SM 2:a 2003

Lkl spår

Korad +229p. samt MH testad

Avelskorad Livstid klass II

Hd samt Ad ua

KORAD Tjh Xeno av Ulfsäter

25/11 1991-6/1 1998


Korad +194p. Ekl sph, lydnadkl III


KORAD Markallens Vello

2/6 1992 -   okt 1996.


Korad + 231p. RPS L-test. Ekl spår.

SLCH KORAD Overalles Botano.

23/1 1989 - 12/9 1995


Korad + 174p. Cert ekl skydd, ekl spår, ekl sök