Om kenneln

Kennelns målsättning

Målsättningen med vår avel är hälsa, mentalitet och bruksbarhet. En arbetande brukshund är beroende av dessa tre byggstenar, ingen del kan man undvara om man vill uppfylla mottot ”Schäferavel är brukshundsavel”.

De djur ur egen uppfödning som vi väljer att använda i avel skall vara MH testade, korade eller L-testade genom RPS försorg samt ha visat sin arbetsförmåga. Vår målsättning är att våra tikar som vi använder i avelsarbetet skall vara välmeriterade. Vi vill också ha en funktionell exteriör på våra hundar, detta för att de skall hålla för de belastningar som de utsätts för i arbetssituationer.

Vi erbjuder valpträffar samt kennelläger till våra valpköpare och när det är möjligt försöker vi också arrangera gemensamma röntgentillfällen avseende HD ED röntgen i samband med dessa träffar.

Avelsdjur skall komma ur kullar som är allmänt sunda, de kullar som avelsdjuren kommer ur bör ha HD ED statistik som överstiger rasen genomsnitt.


Då vår målsättning är att föda upp hundar som lämpar sig till aktivt bruksarbete, förbehåller vi oss rätten att placera ut våra valpar där vi anser att de har bästa förutsättningarna för ett aktivt och sunt liv.


Vår målsättning är att samtliga hundar skall MH-testas samt HD/ED röntgas. Hittills (2006) har alla utom 2 blivit MH beskrivna samt 1 som ej är officiellt avläst avseende HD. Hunden är dock höftledsröntgad.

Utmärkelser

2003

SKK:s bruksavelspris för Korad Contact’s Delight samt SKK:s Bruksuppfödarepris.

2005

Bruksavelspris för Korad Tjh Rapport´s Beriva

2006

2 st korningsdiplom för Tjh Korad Rapport´s Berivas avkommor samt kenneln har fått 2 st korningsdiplom