Y-kullen

Rapport's Y-kull

F 2011-07-04

e. Rapport's Hast

u. Rapport's Mörka Molly

Namn

HD

ED

Mentaltest

Merit

Utmärkelse

Yaffa

E-E

0

MHYaga

B-B

0

MH

MT 386

1'a pris Lydn I

Uppfl till högre spår


Yerker

C-D

0

MHYippie

A-A

0

MH

MT 447 p

Uppfl till högre spår


Ylle

B-D

0

MH

MT 430 p

GK högre spår

Gk exteriör

Very Good utst

Korad

Ymer

A-A

0

MH

MT428 p

Cert elit sök

SB(sök)CH

Guld SSM 2018 sök

Yra

A-A

0

MH

MT 458 p

Cert elit spår

G utställning

Korad