X(2)-kullen

Rapport's X2-kull


e. Hedeforsens Qaxe

u. Rapport's Rista

Namn

HD

ED

Mentaltest

Prov

Merit

XryzzmyntaMHXantippa


Xena

MH

Xmo

MH

Uppfl lägre klass spår

Xero

Xy

MH

XMH

Bestått BH-prov


e. Hedeforsens Qaxe

(Barvatorps Caliber- Hedeforsens Å’Tia)
HD A ED 0


Under utbildning till tjänstehund.

Qaxe har en mycket väl genomtänkt stamtavla. På fädernet återfinns hundar såväl inom tävlings-verksamhets som tjänst , med mycket starka ledlinjer. På mödernet återfinns en kull med mycket högt testade individer på MT, nämnas bör Qaxes mor Å’ Tia, MT 2017 270 p av 300 möjliga. MT 2007 573 p av 600 p.

Qaxe är en hund som har extremt fina föremålsbitar och kampbeteenden. Uppvisar en mycket stor arbetslust och är förig i arbete.

u. Rapport's Rista

(e. Rapport's Nemo - u. Tarriq's Fixa)

HD A   ED 0