V-kullen

Rapport's V-kull

F 2011-03-08

e. Kustmarkens Jexon

u. Rapport's Myra

Namn

HD

ED

Mentaltest

Merit

Utmärkelse

Vera

A-A

0

MH

MT 466 p

Uppfl. till

elit spår

1:a pris Lydn II

GK exteriör

LP I

LP II

Korad

Vilde Winston

A-A

0

MH

MT 569 p

1:a pris Lydn I

Cert elit spår

GK exteriör


Korad