U-kullen

Rapport's U-kull

F 2010-02-12

e. Bruksmarkens Monark

u. Rapport's Lycca

Namn

HD

ED

Mentaltest

Merit

Utmärkelse

Unni

A-B

0

MH

MT 550 p

Uppf.till

högre spår

Gk lägre sök

1:a pris Lydn II

Utställning

VeryGood

GK Exteriör

Korad