N-kullen

Rapport's N-kull

F 2008-03-27

e. Molars Dikko

u. Talwegs Lycka

Namn

HD

ED

Mentaltest

Merit

Utmärkelse

Natt

B-C

UA

MH

RPS L-test lämplig som väktarhund

Nemo

A-A

UA

MH

MT 583p

Nero

B-B

Rygg UA

UA

MH

MT 515 p

Uppf till högre spår

RPS L-test  lämplig som väktarhund

1:a pris Lydn I

Tjänstehund (patrullhund) inom försvarsmakten,

förare är Kristin Martinfält.

DM-mästare

Bevakning 2013

DM-mästare Bevakning 2014

SM Patrullhund 2014


Korad

Never Stop Lupus

A-A

UA

MH

MT 536p

Uppfl till elit spår

1:a pris Lydnkl I


Nhirax

B-B

UA

MH

MT 464p

Uppfl till elit spår

LPII

1:a pris Lydnkl III

2:a i Ökl  på utst


Korad

SE VCH

LPII

Ninja

A-A

UA

MH

MT 368p

Cert elit spår

1:a pris Lydnkl I


Nitroglycerin

A-A

UA

MH

MT 545p

GK elit spår

Korad

Njord

A-A

UA

MH

MT 352p

8 cert elit spår

DM-vinnare

spår 2012, 2013

1:a pris Lydnkl II

GK doftprov 1 Nose Work

GK Off Nosewordk

GK anlagsprov viltspår


SSPCH

Nova

B-B

UA

MH