M(2)-kullen

Rapport's M2-kull

F 2016-11-16


Rekommendation: stopp för avel . Utredning pågår.

e. Rapport's Nemo

u. Stjärnhult's Pepsi

Namn

HD

ED

Mentaltest

Prov

Merit

M

A-B

0

MH
MT2017 289 p

GK appell spår


Mixo

B-B

0

MH

MT 532 p


GK appellspår

Lydn uppfl till kl1
Gk exteriör

Korad

Midas

A-A

0

MH
MT2017 300 p

Uppfl till högre spår

TJH(PtrH)

Min Kompis

A-A

0

MH
MT 488 p

GK B-lavinsökhund

GK B-eftersökshund

GK exteriör

GK USAR-ekipage

Korad

Norsk Lavinsökhund

Norsk Eftersökshund
Norsk Katastrofhund

Maskot

B-B

0

MH

Uppfl till elit spår

Mingla

A-A

0

MH

MT 499 p

GK högre klass spår
GK exteriör

Korad

Meya

B-B

0

MH

Uppfl till Lydn I

Uppfl till högre spår

LD Startklass