L-kullen

Rapport's L-kull

F 2007-04-04

e. Molars Dikko

u. Rapport's Debra

Namn

HD

AD

Mentaltest

Prov

Merit

Lego

B-B

0

MH
MT 451 p

IPO-Noric Style spår
Cert elitspår
Godkänd elit sök
Utställning excellent
Godkänd exteriör

Lydnad I 1'a pris

Korad
SE BCH

Lewis

A-A

0

MH
MT 359 p

Cert elitspår
Utställning excellent
Godkänd exteriör

Korad
SE BCH

Laser

B-B

0

MH
MT 334 p

IPO-FH I  SG
FH II  SG

Godkänd elitspår
IPO II  G
Godkänd högre sök
Utställning excellent
Godkänt BH
Lydn kl III 

Godkänd exteriör

VM IPO-FH
Korad

Lotus

A-A

0

MH

Lovis

A-A

0

MH
MT 329 p

RLND N
Godkänd högre spår
Lydn kl I  1'a pris
Godkänd exteriör


Korad

Lycca

A-A

0

MH
MT 261

Cert elitspår
Utställning 
Godkänd exteriör

SM-Spår
SE BCH
SE SPCH