I-kullen

Rapport's I-kull

F 2006-06-15

e. Lövlunds Fokker

u. Rapport's Dundra

Namn

HD

ED

Mentaltest

Merit

Utmärkelse

Icko

A-B

UA

MH

MT 343p

ej gk ext

Indra

B-B

UA

MH

MT 364p

Gk Tjh FV

Uppf till högre spår


Korad

I Orry

A-A

UA

MH

MT 494p

Cert elit sök

SSM-mästare  i sök 2013

1:a pris Elitlydnad

SBCH

Korad

Ipse

A-A

UA

MH

MT 556p

Uppf till elit spår

Uppfl till elit sök

Gk RPS L-test

Lämplig att prövas som väktarhund

Tjh FM

GK Tjh1-prov

GK Nosework


Korad

Itchi “Inka”

A-A

UA

MH

Uppf till högre spår

Uppf till högre bevakning