F-kullen

Rapport's F-kull

F 2005-01-22

e. Sekundant's Ichi-Ban

u. Rapport's Beriva

Namn

HD

ED

Mentaltest

Merit

Utmärkelse

Filippa

A-A

UA

MH

MT 467p

Uppfl till elit spår

1'a pris Lydnad I

2'a pris bkl utst

Korad

Frost

A.A

UA

MH

MT 429p

2 cert elit spår

3 cert elit sök

3 cert elit skydd

2'a pris bkl utst

GK RPS L-test Lämplig att testas som polisiär tjänstehund, specialsök samt väktarhund

TJH Försvarsmakt

GK eftersökshund hos polisen


Korad

SE BCH

SE SÖCH

SE SPCH

SE VCH

THJ (FM)

Fräkk

A-A

UA

MH

MT 369p

Uppfl till elit spår

Fyra

D-D

UA

Vid 5-månaders ålder drabbades Fyra av en avspräningsfraktur i höftleden vilken med största sannolikhet lett till att leden ej har kunnat utvecklas normlat