E(2)-kullen

Rapport's E2-kull

F 2014-03-08

e. Tarriq's Dizel

u. Rapport's Häxa

Namn

HD

ED

Mentaltest

Prov

Merit

Esso

B-B

0

MH

GK elit spår


Elvis

A-A

0

MH

Gk exteriör

GK högre spår


Echo

B-B

0

MH

MT 483 p

GK Exteriör

Uppfl till lägre spår

Lydn I 1'a pris

Korad

Easy

A-A

0

MH

Uppfl till B spor

Etik

A-A

0

MH

Uppfl till elit spår

Uppfl till elit sök

Edixa

C-C

3 upa

MH

Lydn.klass 1'a pris

Uppfl till elit spår

Nosework Uppfl