C-kullen

Rapport's C-kull

F 1999-12-28

e. Körmeister's Troll

u. Rapport's Alison

Namn

HD

ED

Mentaltest

Merit

Utmärkelse

Cnaztra

B-B

UA

MH

Mental 59p Ej godk

Uppf till högre spår

1'a  pris Lydnad II

LP II

Caramelle

A-A

UA

MH

Mental 209p +2

Gk elit spår

2'a B/J kl utst

1'a pris Lydnad I

Korad

Fritestad angående Hemofili F; VIII

Carlsån

A-B

UA

MH

Mental 229p +2

RPS L-test

Tjänstehund Polis narkotikahund

Korad

Canis Lupus

B-B

UA

MH

Mental 260p +3

8 Cert i elit spår

SM i spår 2003

16 Cert varav 

3 CACIT  i sök

SM i spår  2002

SM i sök -05, -06 kvalad 2007

(skadad)

2:a pris Lydnad III

2:a bkl utst

Korad

SBCH

SSPCH

SSÖCH

Guld SSM  sök -06

DM mästare sök 2006

Calabalik

B-B

UA

MH

Mental 98p Ej godk

GK exteriör

Gk högre spår


Casper

B-C

UA

MH

Mental 174p +2

9 Cert ekl spår

SM i spår

2006 & 2007

2:a ökl utst

1:a pris Lydn II

Korad

SBCH

Bästa Spårhund 2006  Kungälvs Bk

Silver SSM spår 2006

DistriktsMästare

2007 i spår

Cero

B-B

UA

MH

Mental 113pCadillac

A-A

UA

MH