B(2)-kullen

Rapport's B2-kull

F 2013-05-20

e. Kustmarkens Dexter

u. Talwegs Lycka

Namn

HD

ED

Mentaltest

Prov

Merit

Bacchus

B-B

0

MH

1'a pris Lydn I

Uppfl till lägre rapport

Uppfl till elit spår


Birke

B-B

0

MH

MT 461 p

Gk exteriör

GK högre spår

Korad

Bita

B-B

0

MH

MT 391 p

MT 2017
L-test lämplig att testas som polisiär sökhund

Cert elit spår

Uppfl till elit patrull

GK exteriör

Utställning very good

Korad
SE SPCH

SM spår 2018 7'e plats

Blizz

B-A

0

MH

GK elit spår

Blozza

B-B

0

MH

MT 528 p

GK BH-prov

Certpoäng elit spår
Uppfl till högre sök

Bestått BSL I

Bestått IFHV

Bozco

avliden före rtg