A-kullen

Rapport's A-kull

F 1996-04-09

e. Silverpilen's Arko

u. Contact's Delight

Namn

HD

ED

Mentaltest

Merit

Utmärkelse

Alison

UA

UA

MH

Mental 147p

Elit spår

Högre sök

Lydnad III

Tjänstehund i räddning

Viltspår GK anlagsprov

Fritestad angående Hemofili F; VIII

Korad

SBCH

TJH

Axa

UA

UA

MH

Lydnad II

Arista

UA

UA

MH

Mental 192p

Cert i spår

Certp i rapport

Elit lydnad

Korad

SBCH

SLCH

Ungdomsmästare i spår 2000 & 2001

SM Rapport

2002 & 2003

Arko Jr

UA

UA

MH

Asterix

prel UA

prel lpl

avl pga sjukdom i urinvägarna

Alex

UA (ej avläst SKK)

MH

Alibi

0-1

UA

MH

RPS L-test

Tjänstehund Polis

Action

UA

UA

MH

Tjänstehund F7