M(2)-kullen

Rapport's M2-kull

F 2016-11-16

e. Rapport's Nemo

u. Stjärnhult's Pepsi

Namn

HD

ED

Mentaltest

Prov

Merit

M

A-B

0

MH
MT2017 289 p

GK appell spår


Mixo

B-B

0

MH

MT 532 p


GK appellspår

Lydn uppfl till kl1
Gk exteriör

Korad

Midas

A-A

0

MH
MT2017 300 p

Uppfl till högre spår

TJH(PtrH)

Min Kompis

A-A

0

MH
MT 488 p

Bestått Lavin B

GK B-eftersökshund

Gk exteriör

Korad

Norsk Lavinsökshund

Norsk Räddnings-hund eftersök

Maskot

B-B

0

MH

Uppfl till elit spår

Mingla

A-A

0

MH

Uppfl till lägre spår
GK exteriör

Meya

B-B

0

MH

Uppfl till Lydn I

Uppfl till högre spår

LD Startklass

Kontakt sker lämpligast via


rapports (snabel-a) telia.com


Då jag reser mycket kan det ta några dagar innan svar