L(2)-kullen

Rapport's L2-kull

F 2016-05-14

e. Spårmarken's Lurk

u. Rapport's Åh-Sally

Namn

HD

ED

Mentaltest

Prov

Merit

Lexus

B-B

0

MH

Lydn I 1'a pris

Uppfl till lägre spår
GK BH-prov

Diplom Rally N

GK doftprov NW

LD Startklass
LD Klass 1
RLND N
RLND F

Loke

avliden före rtg

Lyx

A-A

0

MH

GK BH-prov


Laiza

B-B

0

MH

Uppfl till lägre spår


Lexzi

B-B

0

MHLo

B-B

0-3 upa *


*Läkt brott pga skada i ung ålder. Ortoped konsulterad

MH
MT 470 p

Uppl till högre spår

Lydnad start uppfl

GK BH prov
IGP-1 Bestått

IGP I
LD startklass

Lumi

B-B

0

MH

Lydnad start uppfl

Cert elitspår
Uppfl till elit skydd
Uppfl till högre sök
Utst Very Good

Lura

A-A

0

MH

MT 475 p
Inofficiellt mentaltest

1'a pris Lydnkl I

Rallylydn A kval

Uppfl till lägre spår

GK doftprov NW

LD Startklass
LP I lydnad

RLD F

Kontakt sker lämpligast via


rapports (snabel-a) telia.com


Då jag reser mycket kan det ta några dagar innan svar