U-kullen

e. Bruksmarkens Monark

u. Rapport's Lycca


Unni

Ägare; L Holm, Östansjö

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         Respektera copyrighträtten.      © Rapport's Kennel  2013

Rapport's U-kull

F 2010-02-12

Namn

HD

ED

Mentaltest

Merit

Utmärkelse

Övrigt

Unni

A-B

0

MH

MT 550 p

Uppf.till

högre spår

Gk lägre sök

1:a pris Lydn II

Utställning

VeryGood

GK Exteriör

Korad


Kullprofil U-kullen (finns inte)

Stamtavla U-kullen