P-kullen

e. PH Hinden´s Udo

u. SBCH Korad Rapport’s Dundra

 

 

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd. Respektera copyrighträtten. © Rapport's Kennel 2013

Rapport's P-kull

F 2009-01-05

Namn

HD

ED

Mentaltest

Merit

Utmärkelse

Övrigt

Pila

A-A

0

MH

MT 489p

Uppfl till elit pår

Uppfl till elit sök

 

 

P-Loke

C-C

0

MH

Uppfl till lägre spår

Cert elit sök

SSÖCH

 

Porsche

A-A

0

MH

 

 

 

Pila

Ägare; C Larsson, Mellerud

 

 

P-Loke

Ägare; M Johansson, Svenljunga

 

 

Porsche

Ägare; M Bosetti, Nödinge