O(2)-kullen

Rapport's O2-kull

F 2017-06-19

e. IPO I, BHP I Djurlöf's Jax Teller

u.Korad BSL III Rapport's Qlura

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         Respektera copyrighträtten.      © Rapport's Kennel  2013

Namn

HD

ED

Mentaltest

Merit

Utmärkelse

Övrigt

Ooooops
GK BH-prov

Gk exteriör
Stamtavla O(2)-kullen