N(2)-kullen

Rapport's N2-kull

F 2017-03-13

e. Korad Rapport's Arro

u. Korad SBCH Lita Till Öya

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         Respektera copyrighträtten.      © Rapport's Kennel  2013

Namn

HD

ED

Mentaltest

Merit

Utmärkelse

Övrigt

NimoMH

Uppfl till högre spår

GK doftprov Eukalyptus

GK anlagsprov viltspår
GK NW1 TsmNeoMH
NilleMH