L(2)-kullen

e. Spårmarkens Lurk

u. Rapport's Åh-Sally

Klicka på bilden för att se den större

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd. Respektera copyrighträtten. © Rapport's Kennel 2013

Rapport's L(2)-kull

F 2016-05-14

Namn

HD

ED

Mentaltest

Merit

Utmärkelse

Övrigt

Lexus

B-B

0

MH

Lydn I 1'a pris

Uppfl till lägre spår

Diplom Rally N

GK doftprov NW

 

 

Loke

 

 

 

 

 

avliden vid 3 mån

Lyx

A-A

0

MH

GK BH-prov

 

 

Laiza

B-B

0

MH

Uppfl till lägre spår

 

 

Lexzi

B-B

0

 

 

 

 

Loo

B-B

0-3 upa *

MH

Lydnad start uppfl

GK BH prov

LD Startklass

*Läkt brott pga skada i ung ålder. Ortoped konsulterad

Lumi

B-B

0

MH

Lydnad start uppfl

Uppfl till elitspår

 

 

Lura

A-A

0

MH

Inoff. mentaltest

1'a pris Lydnkl I

Rallylydn F

Uppfl till lägre spår

LD Startklass

RLD F

Genomgått allergiutredning

Kullprofil L-kullen

Stamtavla L-kullen