L(2)-kullen

e. Spårmarkens Lurk

u. Rapport's Åh-Sally

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         Respektera copyrighträtten.      © Rapport's Kennel  2013

Rapport's L(2)-kull

F 2016-05-14

Namn

HD

ED

Mentaltest

Merit

Utmärkelse

Övrigt

Lexus

B-B

0

MH

Lydn I 1'a pris

Uppfl till lägre spår

Diplom Rally N

GK doftprov NWLoke


avliden vid 3 mån

Lyx

A-A

0

MH

GK BH-provLaiza

B-B

0

MH

Uppfl till lägre spårLexzi

B-B

0

Lo

B-B

0-3 upa *

MH

Uppl till högre spår

Lydnad start uppfl

GK BH prov

LD Startklass

*Läkt brott pga skada i ung ålder. Ortoped konsulterad

Lumi

B-B

0

MH

Lydnad start uppfl

Uppfl till elitspår
Uppfl till högre skyddLura

A-A

0

MH

Inoff. mentaltest

1'a pris Lydnkl I

Rallylydn F

Uppfl till lägre spår

LD Startklass

RLD F

Genomgått allergiutredning