J-kullen

e. Tjh Räddning Korad Vargfjells Buddy

u. Korad Rapport’s Eassa

Jägermeister

Ägare; M. Bosetti, NödingeSamtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         Respektera copyrighträtten.      © Rapport's Kennel  2013

Rapport's J-kull

F 2006-11-12

Namn

HD

ED

Mentaltest

Merit

Utmärkelse

Övrigt

Jägermeister

B-B

mbl

MH

Elit sök

SSM-GULD

i sök 2009