C-kullen

Rapport's C-kull

F 1999-12-28

e. Korad BHP III Körmeisters Troll

u. SBCH Korad Tjh Rapport's Alison

Fritestad angående Hemofili F; VIII

HD statistik 90% fritt

Fritestad angående Hemofili F; VIII

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd. Respektera copyrighträtten. © Rapport's Kennel 2013

Namn

HD

ED

Mentaltest

Merit

Utmärkelse

Övrigt

Cnaztra

B-B

UA

MH

Mental 59p Ej godk

Uppf till högre spår

1'a pris Lydnad II

LP II

 

Caramelle

A-A

UA

MH

Mental 209p +2

Gk elit spår

2'a B/J kl utst

1'a pris Lydnad I

Korad

Fritestad angående Hemofili F; VIII

Carlsån

A-B

UA

MH

Mental 229p +2

RPS L-test

Tjänstehund Polis narkotikahund

Korad

Använd avel

Canis Lupus

B-B

UA

MH

Mental 260p +3

8 Cert i elit spår

SM i spår 2003

16 Cert varav

3 CACIT i sök

SM i spår 2002

SM i sök -05, -06 kvalad 2007

(skadad)

2:a pris Lydnad III

2:a bkl utst

Korad

SBCH

SSPCH

SSÖCH

Guld SSM sök -06

DM mästare sök 2006

 

Calabalik

B-B

UA

MH

Mental 98p Ej godk

GK exteriör

Gk högre spår

 

 

Casper

B-C

UA

MH

Mental 174p +2

9 Cert ekl spår

SM i spår

2006 & 2007

2:a ökl utst

1:a pris Lydn II

Korad

SBCH

Bästa Spårhund 2006 Kungälvs Bk

Silver SSM spår 2006

DistriktsMästare

2007 i spår

 

Cero

B-B

UA

MH

Mental 113p

 

 

 

Cadillac

A-A

UA

MH

 

 

 

Cnaztra

Ägare; A Eliasson, Kinna

 

 

Caramelle

Ägare; A Johansson, Göteborg

 

 

Carlsån

Ägare; U Känngård, Göteborg

 

 

Canis Lupus

Ägare; J Mastenbroek, Kungälv

 

 

Calabalik

Ägare; P Ringberger, Skultuna

 

 

Casper

Ägare; M Rasmusson, Lilla Edet

 

 

Cero

Ägare; T Hjälm, Partille

 

 

Cadilac

Ägare; H Andersson, Skene