Ä-kullen

e. Tjh Polis Wilses Yoker

u. Korad Talwegs Lycka

 

 

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd. Respektera copyrighträtten. © Rapport's Kennel 2013

Rapport's Ä-kull

F 2012-03-14

Namn

HD

ED

Mentaltest

Merit

Utmärkelse

Övrigt

Äddie

B-C

0

MH

MT 458

Uppfl till högre spår

Korad

 

 

Äiwo

A-A

A (0) avl. av NKK

MH

1'a pris Lydn III

EM 2016 HTM

 

 

Älmo

B-B

0

MH

MT 396

LP 1, GK högre spår

GK högre sök

1'a pris Lydn II

 

 

Älton

A-A

0

MH

MT 383

BIR, BIG-2, 1'a pris Lydn I, GK BH-prov

Bestått IPO III

Korad

 

 

Ärle Attila

A-A

0

MH

MT 496 p

1'a pris Lydn II, Uppryck spårkl A,

Certp elit spår

GK Rundering B Funktionsanalys

GK patrullhund i norska hemvärnet

Good utställning (gult band)

GK prov hårda spår FM-hund

4'a Norska mästerskapen lydnad klass 3

NM i Spår 2016

9'a Norska Mästerskapen i spår 2017

5'a Norska Mästerskapen i spår 2018

 

Äska

B-C

0

MH

Uppfl till högre sök,

Uppf till elit spår

1'a pris Lydn III

 

 

Ässa

A-A

0

MH

MT 534 p

TJH Ptrh

Uppf till lägre rapport

Uppfl till högre spår

Uppfl till högre patrull

Korad

DM guld 2015 Patrullhund

DM guld 2016

Patrullhund

DM guld 2017

Patrullhund

SM FMM 2017 13'e plats

 

Äxakt

B-B

0

MH

 

 

 

Äxxo

B-C

0

MH

MT 536 p

TJH Ptrh

GK delprov 1 sjöräddningshund

GK Exteriör

Korad

TJH(PtrH)

 

Äddie

Ägare; G Billstedt, Göteborg

 

 

Äiwo

Ägare; C Torp, Halden

 

 

Älmo

Ägare; V Hamlin, Halmstad

 

 

Älton

Ägare; F Gustafsson, Forshaga

 

 

Ärle Attila

Ägare; R Moe, Moss

 

 

Äska

Ägare; E Heldman, Malmö

 

 

Ässa

Ägare; G Fries, Vårgårda

 

 

Äxakt

Ägare; G Peterson, Ljungkile

 

 

Äxxo

Ägare; M Eriksson, Tjörn