In memorian

Vi minns våra vänner

2005-09-16 -

E. Korad +229p, Tjh Polis Rapport´s Carlsån

U. Korad +235p, 8 cert i ekl spår Talweg´s Kajsa.

HD A-A, ED Ua

Korad samt MH

RPS L-test

lämplig som polisiär sökhund och väktarhund


BSL III

cp ekl spår

gk till ekl skydd

Utställning 1:a ukl

SSM 2008 BSL III plac 4:a

bestått BH prov

Bestått IPO III
e. SBCH Korad Kiragårdens Grimm

u.Tjh Korad Rapports Beriva


Korad +227p. samt MH

HD A-A ED Ua

BSL III

godk ext för korning

SSM 2003 BSL III plac 2:a

SSM 2004 BSL III plac 3:a

SSM 2007 BSL III plac 2:a

SSM 2008 BSL III plac 2:a

Utställning Bkl Cert

Uppflyttad till Lägre klass spår9/4 1996-26/1 2008

e. S&NLCH SBCH NBCH Korad SL(Elit)CH INTBCH Silverpilens Arko

u. Korad Contact’s Delight


SBCH i spårhundsgruppen

Hkl Sök

Lydnadsklass III

Viltspår, Gk anlagsprov

Korad +147p. samt MH-testad

Tjänstehund räddning

HD samt ED uaMirr-Jam


Huskatt född 1996.21/4 1997-22/6 2005


Godkänt BH-Prov / UHP

Avelskorad kkl 2

IPO III, BHP III, BSL III, IPO-FH

Svensk mästare IPO 2002, SM 2:a 2003

Lkl spår

Korad +229p. samt MH testad

Avelskorad Livstid klass II

Hd samt Ad ua
25/11 1991-6/1 1998


Korad +194p. Ekl sph, lydnadkl III


2/6 1992 -   okt 1996.


Korad + 231p. RPS L-test. Ekl spår.
23/1 1989 - 12/9 1995


Korad + 174p. Cert ekl skydd, ekl spår, ekl sök

KORAD Talweg's Lycka

KORAD Rapport's Debra

SBCH KORAD Rapport’s Alison


KORAD Rapport's Benson

Korad Tjh Xeno av Ulfsäter

Korad Markallens Vello.


SLCH, Korad Overalles Botano.

Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         Respektera copyrighträtten.      © Rapport's Kennel  2013