Artiklar

Läs intressanta artiklar

  • Höftledsdysplasi, fortsättningsvis benämnt HD, beskrevs första gången 1935 i USA, men först 20 år senare började forskare inse att defekten var allvarlig och utbredd i våra raser.......


  • Varför går så många tikar tomma?  2007
  • Är en kommentar som man hör upprepas år efter år. Hur står det då till med den saken egentligen......?
  • Del I     Del II


  • Varje uppfödares drömscenario! Vägen dit är teoretiskt enkel....Tänk om det vore så enkelt.....


  • Med hundens bett menar vi det sätt på vilket över- och underkäkens tänder möts. Det är viktigt att skilja mellan bett, tanduppsättning och tandställning......


  • Matstrupens insida är täckt av slemhinna. Dess vägg är klädd med tvärstrimmig muskulatur vars sammandragningar pressar födan ned i magsäcken.....


  • Genom försäkringssiffror från Agria vet vi att navelbråck förekommer inom schäferrasen, dock är inte defekten vida utbredd ännu......


  • I dagarna två erbjöds ett glimrande tillfälle för uppfödare, djursjukvårdande personal, tjänstehundsförare och andra med intresse att lära sig mer om allt som har med skelett och leder att göra......


  • Exocrin Pancreasinsufficiens (nedsatt bukspottkörtelfunktion), EPI, är en ärftlig sjukdom som förekommer hos schäfer. Arvsgången är autosomalt recessiv....


Observera att samtliga artiklar är copyrightskyddade

och inte får användas helt eller delvis utan författarens tillåtelse.

Författaren

Artiklar som skrivits av Monica Henriksson

för Svenska Schäferhundklubben eller andra hundorganisationer.


Samtliga texter och bilder får ej användas utan innehavarens tillstånd.         Respektera copyrighträtten.      © Rapport's Kennel  2013